Proclamación de candidatos electos en representación das organizacións empresariais

Imprimir oficinaelectoral - 28-Maio-2010 - 12:51:30 


A Xunta Electoral, reunida en sesión do 28 de maio de 2010, tras verificar os resultados correspondentes ás votacións para a elección dos representantes das organizacións empresariais, segundo a proposta da CEG, celebradas o 25 de maio, acordou declarar electos aos seguintes candidatos.

[Anuncio da proclamación]


© 2017 Cámara de Comercio e Industria de Ourense
Español   Galego